de Cristian OPREA

În articolul  precedent pe tema performanței am descoperit ce reprezintă aceasta în raport cu noţiunile de Succes şi Timp şi faptul că eficienţa şi eficacitatea sunt elementele sale definitorii.

În cadrul acestui articol voi explora teritoriul Performanţei şi modul cum ne putem construi o hartă adecvată pentru descoperirea principiilor care stau la baza obţinerii sale.

Alfred Korzybski (1879-1950), filozof şi om de ştiinţă american de origine poloneză, fondatorul semanticii generale, este cunoscut drept părintele dictonului: Harta nu este teritoriu, afirmaţie care constituie fundamentul NLP (Programarea Neuro Lingvistică). Korzybski pornește de la premisa căIdeea acestei premise este că reprezentările noastre interioare nu sunt o redare exactă a realităţii (a unui obiect, a unui eveniment). Cu toate că realitatea (a se citi teritoriu) este una singură, noi o percepem şi o reprezentăm (a se citi hartă) în moduri diferite. Hărţile noastre mentale despre realitate nu sunt decât propriile interpretări filtrate de experienţe trecute, emoţii, sentimente, atitudini, valori, credinţe şi educaţie, pe de o parte, şi de fiziologia noastră, pe de altă parte. Pe scurt, harta este doar explicaţia anumitor aspecte ale teritoriului, o teorie, un model a ceva.

Fiecare dintre noi are mai multe tipuri de hărţi mentale care pot fi clasificate în două categorii principale: hărţi reprezentând lucrurile aşa cum sunt, adică realităţi, şi hărţi aşa cum ar trebui să fie, adică valori. Toate acţiunile şi trăirile noastre sunt rezultatul acestor hărţi. Felul în care privim lucrurile determină modul nostru de a gândi şi de a acţiona. Problema intervine datorită faptului că rareori ne întrebăm dacă sunt sau nu corecte.

Așa cum, într-un oraş, vom găsi străzi şi intersecţii, aşa ne vom închipui, în continuare, teritoriul Performanţei cu principii (intersecţii) şi căi de a le atinge (străzi). Harta va fi ghidul nostru în acest teritoriu şi ne va induce atitudinea şi comportamentul pe care le vom avea în parcurgerea drumului nostru.

În situaţia nefericită în care optica şi modul nostru de a gândi şi de a acţiona nu sunt conforme realităţii, dispunem de o hartă mentală greşită. Logic, nu vom ajunge la destinaţie, dar o schimbare de atitudine ne va ajuta să gândim pozitiv, iar un comportament corect ne va ajuta să  modificăm propriul cadru de referinţă, harta noastră. În momentul în care suntem în posesia reperelor corecte vom parcurge drumul optim în teritoriu, vom alege calea normală şi firească de la un principiu la altul şi vom ajunge la punctul final al destinaţiei noastre, adică la Performanţă.

Importanţa hărţii este dată de valorile unui comportament adecvat şi de o atitudine pozitivă. Dezvoltarea personalităţii, perfecţionarea comunicării, strategiile gândirii pozitive sunt elementele definitorii pentru o hartă corectă.

Intersecţiile întâlnite pe teritoriul Performanţei nu reprezintă altceva decât principiile fundamentale ale eficacităţii umane, pe care putem să ne întemeiem satisfacţiile de durată şi succesul în timp. Aceste principii sunt legile naturale şi fundamentale ale factorului uman şi guvernează evoluţia personală.

Realitatea şi impactul lor asupra pishologiei noastre sunt redate de Frank Kuch în revista Institutului Naval Proceedings prin relatarea experienţei avută de un căpitan al unui vas de război american în timpul unor manevre care se efectuau pe timpul nopţii, în condiţii de vizibilitate redusă din cauza ceţii:

Căpitanul a rămas pe punte pentru a supraveghea activităţile.Puţin după înserat, omul de la postul de observaţie raportează „Lumină la tribord.”

- E fixă sau se mişcă? întreabă căpitanul.

- Fixă, domnule căpitan, veni răspunsul de la postul de observaţie

Căpitanul comandă semnalizatorului: „Semnalizează vasului din față: ne aflăm pe un curs de coliziune, e de dorit să schimbaţi cursul cu 20 grade”. Semnalul de răspuns: „E de dorit ca voi să vă schimbaţi cursul cu 20 grade”. Căpitanul ordonă: „Transmite: sunt căpitanul, schimbaţi cursul cu 20 grade”. Replica: „Sunt marinar clasa a doua. Aţi face bine să schimbaţi voi cursul cu 20 grade”. Căpitanul, înfuriat, tună: „Transmite: Suntem un vas de război. Schimbaţi cursul cu 20 grade.” Răspuns: „Noi suntem un far.

Stephen Covey include această anecdotă în cartea sa Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace şi denumeşte aceste principii ale teritoriului ca fiind de tip “far”, demonstrând cum o realitate poate fi ignorată din cauza unei percepţii limitate. Principiile sunt ca nişte faruri. Sunt legi naturale care nu pot fi încălcate”.

Autorul identifică anumite principii valabile pentru toate ființele umane: cinstea, integritatea, onestitatea, demnitatea umană, serviciul, potenţialitatea şi procesualitatea.

Cu cât ”hărţile” noastre vor identifica şi respecta mai corect realitatea bazată pe aceste principii sau legi naturale, cu atât ele vor deveni adecvate, mai funcţionale şi vor avea un impact mai puternic asupra eficacităţii noastre personale. Pe măsură ce devenim mai conştienţi de propriile hărţi mentale şi de principiile noastre fundamentale, ni le putem asuma şi ne putem crea deprinderile care ne duc către succes. Motivaţia continuării drumului în condiţii de eficienţă şi eficacitate ne va conduce la Performanţa dorită.

Valorile hărţilor mentale şi principiile noastre personale şi interpersonale se pot dezvolta şi perfecţiona prin experienţă şi formare continuă (cursuri de specializare şi perfecţionare) pe toate cele trei paliere ale învăţării: cunoştinţe, deprinderi, atitudine.  

Share on TwitterSave on DeliciousDigg ThisShare via email