Cum să profiți de tot ce-ți oferă internetul fără să fii infractor

Ce reprezintă pirateria prin internet? Ce este dreptul de autor și care sunt aspectele relevante ale acestei noțiuni? Care sunt operele protejate de legislație? Care sunt drepturile autorului unei opere de creație intelectuală? Care sunt activitățile de căutare, copiere şi transmitere prin internet permise de legislaţia din domeniul drepturilor de autor?
Sau
Cum putem naviga pe oceanul internetului fără să devenim “pirați” și fără ca  faptele noastre să devină infracțiuni?

Ce este internetul? O mare rețea de calculatoare unde găsim “orice” informație din “orice” domeniu.
Ce facem pe internet? Ne informăm. Doar atât? Copiem (download) ce ne place sau ne interesează și, de cele mai multe ori, transmitem (upload) prietenilor și cunoștintelor ce am copiat.
Cu toții am răspunde la fel la aceste trei întrebari. Toți procedăm la fel: ne informăm, copiem și transmitem cele obținute de la și prin internet.
Oare activitățile enumerate: informare, copiere, transmitere de informații, date sau materiale sunt permise de lege? Instinctiv vom răspunde că DA, din moment ce “tehnic” calculatorul și pagina web accesată nu se “opun”. Răspunsul devine, însă, “delicat” atunci când accesăm sau facem schimb de materiale care reprezintă mai mult decât simple fapte și date.
Orice informație sau material cu valoare de operă de creație intelectuală (def. prin Legea nr. 8/1996) este recunoscută și protejată prin dreptul de autor. Dreptul de autor este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial. Reproducerea (copiere, download), distribuierea (transmitere) sau comunicarea publică (punere la dispoziție, upload) sunt doar câteva din drepturile de utilizare ale autorului asupra propriei creații intelectuale. Încălcarea drepturilor recunoscute și protejate prin legea privind dreptul de autor și drepturile conexe atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală după caz, potrivit legii.

Scop seminar: Conștientizarea pericolelor care pot apărea prin simple activități de download sau upload de date, informații, materiale pe internet.

Trainer
Cristian Oprea, Coordonator de programe de formare și dezvoltare profesională, If Magic
Cristian și-a obținut licența și masteratul în management la Academia de Științe Economice din București și a fost perfecționat ca funcționar public de conducere de către Institutul Național de Administrație Publică. A deținut poziții manageriale în cadrul ORDA (Oficiul Român pentru Drepturi de Autor) în ultimii 10 ani.
Începând cu anul 2006, în calitate de director adjunct al Direcţiei Expertize şi Constatări, a dezvoltat mijloace şi metode de investigare a pirateriei pe internet şi a susţinut seminarii şi întâlniri de lucru în ţară și străinătate în domeniul dreptului de autor şi a drepturilor conexe, materialele sale fiind publicate în reviste de specialitate. Activitatea sa de manager a fost dublată de cea de formator în domenii ca leadership, reforma administrației publice, drepturi de autor, dezvoltare personală şi organizaţională, comunicare.

Ești interesat de acest curs? Contacteaza-ne la 0726 670 660 sau la adresa: cursuri@ifmagic.ro

Preț: 50 Ron. Preț studenți: 35 Ron.
Plata se face cash la începutul cursului.
Număr maxim participanți: 12

Share on TwitterSave on DeliciousDigg ThisShare via email